Your Location: Home > CONTACT US

LANGRUI TECHNOLOGY CO., LTD

Address:

Lingxiuhui,Liujiashequ,Fengcheng 5th road,

weiyang District,xi'an,shaanxi,Province,710018,China

Tel/Fax no: 0086-29-89296335   0086-29-33677452
24 hours line: 0086-0-18092895776   0086-0-15394101954       
Email: Langrui@lang-rui.com ; Langrui.tina@lang-rui.com
 MSN: Langrui.cool@hotmail.com ;Langrui.tina@hotmail.com
 Website:  www.lang-rui.com

                 

Links:Baidu Sohu Sina Tencent Baidu Sohu Sina Tencent

Copyright 2012 LANGRUI All Right Reserved